Wij zijn Probus Apeldoorn ’92

Probus Apeldoorn ’92 is een gemengde Probusclub, met een gewenste grootte van ongeveer 30 leden. De club komt tweemaal per maand bij elkaar. Vanaf juli 2016 is dat in Restaurant “De Boschvijver” aan de J.C. Wilslaan te Apeldoorn.

Op dit moment heeft Probus Apeldoorn ’92 25 leden, met een licht overwicht van de heren.

Tijdens de bijeenkomsten houdt een van de leden (of af en toe een gastspreker) een inleiding c.q voordracht over de meest uiteenlopende onderwerpen. De onderwerpen lopen uiteen van “Zimbabwe en de Boeren” tot “Zeven eeuwen Zorgverzekering in Zutphen” en “Meanderen in de Literatuur” tot “Erfrecht” en “Viglius van Aytta”                                                         

Soms worden er “externe” activiteiten georganiseerd, zoals klootschieten, boswandelingen of excursies naar musea, kastelen of andere boeiende plaatsen.

De bijeenkomsten worden meestal afgesloten met een (niet verplichte maar wel zeer gezellige) maaltijd.

De agenda van Probus Apeldoorn ’92 is alleen te raadplegen door lezers die zijn ingelogd. Neem bij (inlog)problemen contact op met de websitebeheerder.

 

Het bestuur voor 2024 is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Eljan de Wijs
Programmacommissaris: Marianne Volp
Penningmeester: Theo van Kerkhof
Secretaris: Aloys Rouweler

Het rekeningnummer is: NL 87 ABNA 0119 4451 82 ten name van M. van der Leij